کمپین تبلیغاتی

امروزه با پیشرفت روزافزون فن آوری و فضای مجازی، ورود کسب وکارهای سنتی به دنیای دیجیتال امری ضروری و مهم است. برای انجام این کار، پیش نیازهایی مانند ایجاد صفحه در شبکه های اجتماعی یا راه اندازی سایتی برای ارائه محصول و همچنین معرفی برند به کاربران وجود دارد. بنظرم بهترین مورد برای توسعه کسب و کار، بهره وری از کمپین تبلیغاتی (Advertising Campaign) می باشد.


یک کمپین تبلیغاتی نیاز به یک مقدمه دارد که بیشتر در آن موضوع چگونگی شکل گیری کمپین مطرح است. ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ (Mission)، ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ (Money) ﻭ ﺩﺭ ﮔﺎﻡﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻡ (Message) ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ (Media) ﻭ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ سنجش (Measurement) ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.
*درواقع یک کمپین در هفت گام با توجه به مدل 5m انجام می شود.
گام اول؛ تحلیل موقعیت
گام دوم؛ اهداف و استراتژی ها کمپین
گام سوم؛ راهکارهای تبلیغاتی کمپین(تاکتیک ها)
گام چهارم؛ مزیت کمپین
گام پنجم؛ زمان اجرای کمپین
گام ششم؛ هزینه اجرای کمپین
گام هفتم؛ سنجش اثر بخشی کمپین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.